مرور برچسب

اعتماد به نفس

سلام به شما جانشین های خداوند بزرگ و مهربان بروی زمین امیدوارم این متن آغازی باشد برای پایان دادن به قضاوت کردن در این دنیا انسانهای زیادی با توجه به قضاوت های که می شوند از بین می روند و همانطور که می دانید زمان را نمی شود به عقب…

ادامه مطلب ...