مرور برچسب

امید

اندیشه مثبت اعتماد به نفس شما را به شکل جدی افزایش می دهد برای من ثابت شده است و در همایش هام و کلاس هام به شرکت کننده ها هم ثابت شده است تمرکز بر روی چیزهای منفی کوچک هم می توانند عزت نفس و اعتماد به نفس یک فرد…

ادامه مطلب ...