مرور برچسب

خدا

سلام به شما انسانهای با ارزشی که در حال مطالعه این مطلب هستید من می خواهم درباره یک موضوع مهم دیگری مطلب بنویسم موضوعی که هربار به من انگیزه بیشتری می دهد (قانون درخواست ) در این دنیا کسانی پیشرفت می کنند که درخواست های خودشان را مطرح کنند اگر…

ادامه مطلب ...