مرور برچسب

قدرت

دوره ی قدرتمندی که حتما شما را متحول خواهد کرد در این معارفه چه گفته خواهد شد چرا باید ذهنی آرام داشت چرا باید به راحتی و به شکلی درست نه گفت چرا باید در درخواست کردن قدرت و مهارت بیشتری به دست آورد چرا باید با خجالتی بودن خداحافظی…

ادامه مطلب ...