مرور برچسب

پیروزی

آیا داشتن مدرک تحصیلی عالی مهم است ؟ من هر چقدر بیشتر مطالعه می کنم تحقیق می کنم به یک حقیقت تلخ می رسم به این نتیجه می رسم که چقدر آسیب چقدر باور های نادرست به من وارد شد تا دیبلم را گرفتم و… و خیلی برام جالب…

ادامه مطلب ...